Shadow / Light

2022.09.30 - 2022.10.23

A solo exhibition “Shadow / Light” at Galleri Konstepidemin.


Suddenly something opaque blocks the rays of sunlight and a beautiful shadow pattern is projected on the wall. Shadow and light – universal and immutable yet unpredictable. While the world is becoming more and more complicated, the relationship between shadow and light remains consistent.

In this exhibition, Shogo Hirata shows artworks under the title Shadow / Light by using elemental natural dyeing methods and analogue photographic processes on different mediums of cellulose fibers.

Plötsligt blockerar något morgonens solljusstrålar och ett vackert skuggmönster projiceras på väggen. Skugga och ljus – universellt och oföränderligt men ändå oförutsägbart.

Medan världen blir mer och mer komplicerad, förblir förhållandet mellan skugga och ljus konsekvent.

I denna utställning visar Shogo Hirata konstverk under titeln Shadow / Light genom att använda naturliga färgningsmetoder och analoga fotografiska processer på olika typer av cellulosafibrer.


Material: Pre-owned bed linen, Paper

Technique: Patchwork, Cyanotype, Anthotype (sun bleaching), Natural dyeing with pine soot

Size: various sizes

Year: 2022